Overlijden

Alle medewerkers van Jans  NV delen u mede dat haar medestichter JANS JOZEF, afgelopen woensdag 26 november 2008 overleden is.